O novém poznání a nejen pracovní vizi

Rok 2020 byl pro mne o hlubokém poznání sama sebe, rodinných vazeb i prověření mého pracovního poslání. V tomto roce jsem měla možnost si uvědomit, že to jak žiji, je mou správnou cestou. Vytříbila se i moje profesní vize. A zároveň cítím, jak je důležité sdílení ve všech sférách, nejen osobní pro další posun, ale i pracovní, odborné. Když totiž včas přijde ta správná informace, může změnit velký tok událostí. Jak velice podstatná je podpora klientů, a to hlavně psychická, aby zvládali náročnou cestu ke změně v životě. Kdy třeba ani jako děti nezažily, že to může být jinak, neměly žádný pozitivní příklad, že stojí za to vyjít z komfortní zóny a ani podporu, že to opravdu dokážou zvládnout.

Rovněž to, co cítím jako podstatné je třeba pracovat na očištění a vytvoření úcty společnosti vůči pomáhajícím profesím. Přivedení dostatek informací do povědomí společnosti jako takové, uvědomění si jejich hodnoty v běžném životě i v době krize. A zároveň přivést opět člověka k úctě k přírodě, životu a druhým lidem. Bez boje, nucení, manipulace, ale příkladem nás samotných. Protože konzumní život ze dne na den netvoří hodnotu pro budoucí generace. Je třeba se aktivně na tomto podílet a být aktivní i ve směru ekologie. A proto bych si přála, abychom do nového roku vstoupili jako vědomí si hodnoty života a aktivně se na něm podíleli.

Vokounová Krepčíková Miroslava
Mým posláním, je pomáhat lidem v náročných životních situacích. Díky mým dlouholetým zkušenostem v osobním poradenství se již mnoho lidí posunulo dál a oprostilo se od toho, co je tížilo. Učím lidi, jak získat sílu a motivaci, vyřešit své problémy, protože jsem expert a vím, jak na to. Baví mě stále hledat a vytvářet nové možnosti, jak úspěšně najít tu pravou cestu na jejich životním rozcestí. Můj příběh si přečtěte tady :
Komentáře