Proč jsem se rozhodla, že se budu věnovat práci s lidmi i jinak než jen pomocí metod speciálního pegagoga?

Pracuji s lidmi, které trápí nějaký problém, se kterým si nedokážou sami poradit a vypořádat se s ním. Problém, který za sebou táhnou jako balvan a tíží jejich mysl i srdce. Ten, který nám brání se radovat ze života a vidět možnosti a hojnost, které máme.

      Po několika letech, kdy jsem pracovala s dětmi i rodinami jako speciální pedagog, jsem si začala uvědomovat, že mým darem je intuitivně se propojit s člověkem a společně nalézt příčinu jeho problému a postupnými kroky se dostat k jeho vyřešení. A proto jsem začala hledat i další možnosti, metody, jak pomoci klientům se dostat více sama k sobě a tak najít kořen svého problému, ale i cestu k jeho vyřešení. Otevřenost, důvěra a bezpečný prostor pro mé klienty jsou pro mě jedněmi z nejdůležitějších bodů spolupráce, a proto společně nacházíme řešení.

     Prošla jsem různými druhy vzdělání od reiki, aromaterapie, malování mandal, semináři zaměřenými na meditační techniky, vztahy, ženský cyklus, techniky ONT a TEM, výcvik ženských kruhů a Bachových esencí a mnoha a mnoha dalšími. A nyní bych chtěla svoje znalosti a dovednosti, ale i zkušenosti poskytnout dál těm, kterým pomohou na jejich cestě životem.

 

Mým záměrem je poskytnout jiné formy vypořádání se s problémy nebo traumaty. Naučit jinak reagovat na stresové situace, změnit navyklé nevyhovující vzorce chování a reagování. Podpořit při hledání nové životní cesty a při rozhodování se ke změnám. Vyjasnění aktuální situace, tíživého problému, nalezení adekvátního řešení. Uvolnění a pročištění energie. Práce s tělem, naučení se vnímat jeho potřeby a uvedení do souladu. Dále podpora ženské energie, setkání a sílení.

Jmenuji se Miroslava Vokounová Krepčíková, osobnímu rozvoji se ve větší míře věnuji od roku 2011, kdy jsem pochopila, že je na čase změnit svůj život ... absolvovala jsem tyto semináře a výcviky :

2010- 2011 

Stres a jeho možnosti zvládání I., II. Univerzita Karlova

2011

Reiki 1.stupeň

2012

Reiki 2. stupeň

Reiki 3.stupeň „Mistr Reiki“

Modrá alfa – základní seminář

 

2013

Modrá alfa – nadstavbový seminář Sebepoznání

Modrá alfa – nadstavbový seminář Jak na emoce

Modrá alfa – nadstavbový seminář Cesta k sobě

Základní kurz aromaterapie

výcvik v ONT metodě

Mandala jako nástroj sebepoznání

RUŠ výcvik

2014

akce Ženy ženám živě

Probuzení ženy

Celostní péče o ženu v těhotenství a při porodu

Ženské konstelační rituály

seminář Perla ženství

Výcvik Bachovy květinové esence

on line kurzy :

Cesta spokojené ženy

Just love

 La Que Sabé

Cesta harmonické ženy

Archetypy žen – Ivana Megová

a dále např. webináře : Kataríny Zacharové, Alice Kirš, Davida Kirše, Lucie Kolaříkové, Vědomý dotek ( Denisa Říha Palečková, Richard Vojík ), Cyklická žena, Bohyně v našem životě

2015

Vize 2015

Aromaterapie a hormonální systém ženy

Tajemství pánevního dna 1

Návrat bohyně - roční výcvik v ženských kruzích

Jsem ta, která ví - Artemis (La Que Sabé)

Večer k sebelásce (Lucie Kolaříková)

on-line kurz : Cesta mandaly

on-line kurz : Ženo na slovíčko

Keltské ženské kruhy : Lunární Litha, Lunární Mabon, Samhain, Yule

seminář : Posvátná milenka (Barbora Zemanová)

Setkání Bohyní na zimní slunovrat - Rituál znovuzrozeného světla (Barbora Zemanová)

2016

on-line kurz : Cesta extáze

Valentýnský speciál : Cesta extáze

Ecstatic Body : Jóga, tanec, tělo

Výcvik kněžky staré Evropy

Škola ženy

Keltské ženské kruhy

Podnikání podle buddhistických principů (Kalman Horvát)

2017

Výcvik kněžky staré Evropy - 2.ročník

Katinka Soetens : Jemná síla - mocná touha, aneb Jak si osedlat Draka, pokročilé dovednosti kněžky

asistence na Výcviku kněžek staré Evropy - 1.ročník

2018

asistence Výcvik kněžky staré Evropy - 2.ročník 

Míchání esenciálních olejů - Mcely

Práce s nemotivovaným klientem

2019

lektorování Výcviku kněžek staré Evropy - 2.ročník

Míchání esenciálních olejů - Mcely

seminář Cesta zpátky k sobě

akreditovaný vzdělávací program : Psychohygiena pomocí techniky TRE (napětí, stres a trauma uvolňující cvičení)

2020

lektorování Výcviku kněžek staré Evropy - 2.ročník

Míchání parfémů - Mcely

vzdělání :

diplomovaný specialista v oboru : sociální práce

bakalář v oboru : speciální pedagogika - vychovatelství

magistr v oboru : speciální pedagog

zkušenosti :

  • práce s dětmi s kombinovaným postižením - raná péče, týdenní zařízení
  • práce se seniory
  • práce s dětmi s poruchami učení a chování
  • práce se rodinami a dětmi 

 

Mým posláním, je pomáhat lidem v náročných životních situacích. Díky mým dlouholetým zkušenostem v osobním poradenství se již mnoho lidí posunulo dál a oprostilo se od toho, co je tížilo. Učím lidi, jak získat sílu a motivaci, vyřešit své problémy, protože vím, jak na to. Baví mě stále hledat a vytvářet nové možnosti, jak úspěšně najít tu pravou cestu na jejich životním rozcestí. Mojí vizí a cílem je POMÁHAT LIDEM RŮST A POSOUVAT SE DOPŘEDU.