Jak vám mohu pomoci?

Zaměřuji se na řešení a odblokování problémů, zátěží a traumat v životě člověka jinými alternativními metodami, jako např. Bachovy esence, meditace spojené s aromaterapií, reiki energie, aj.  

Nabídka služeb pro vás

Osobní poradenství, konzultace

Zaměříme se na rozvinutí vaší aktivity směrem k nalezení vašich cílů a naplnění vašich vizí, zlepšování vaší sebereflexe, sebedůvěry a sebevědomí, podporu změny myšlení a postojů, na rozvoj vaší tvořivosti a intuice.
OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Individuální terapie

Zaměříme se na to, co právě cítíte jako největší zátěž ve vašem životě: vztahy, únava, stres, nemoc. Budeme směřovat k nalezení harmonie a rovnováhy, relaxační práci s tělem, pozitivním změnám v životě a pročištění energie.
INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Theta Healing

Theta Healing je forma energetického léčení a všestranná praktická meditační technika pro osobní rozvoj, která nastartuje pozitivní změnu v životě na všech úrovních. Přeprogramuje podvědomí a zbaví ho omezujících přesvědčení, která brání v dosažení štěstí, lásky, zdraví, prosperity a hojnosti.
THETA HEALING

Roční seminář Cesta živlů

Pracujeme s realitou – skrze bližší poznání energie a podstaty živlů i skrze reálné prožitky. Jde o napojení se na energii živlů tak, abychom skrze tělo a skutečný – reálný a současně symbolický čin – překročily vlastní omezující východiska a předpoklady a dokázaly si, že mysl, mystika a realita jsou jedno!
CESTA KNĚŽKY ŽIVLŮ

Rituály

V životě člověka je někdy chvíle, kdy se mu nedaří vykročit dál a má pocit, že uvízl na místě. V této chvíli je tu pro nás velký pomocník, a to rituál. Zároveň nabízím provedení přechodovými rituály.
RITUÁLY

On-line program Čistá mysl

Máš pocit, že ti už praskne hlava, protože se v ní stále točí myšlenky, co by kdyby? Co takhle pořádně si vyčistit mysl:)
ČISTÁ MYSL

Meditace

Při meditaci si po celém uspěchaném dni můžete dopřát celkové zklidnění a dobít své tělo pozitivní energií.
MEDITACE

Terapie s Bachovými esencemi

Bachovy esence se zaměřují na emoce, pomáhají na ně nahlédnout objektivním pohledem. Pomáhají zpracovat strachy, pochyby, nezájem, osamělost, přecitlivělost, smutek a přehnanou starostlivost.
BACHOVY ESENCE

Ebook Jak nevyhořet

Už Vás nebaví se točit jako křeček stále v kruhu stresu dokola a být vyčerpaní únavou? Prozradím vám, jak z toho ven!
JAK NEVYHOŘET

Podpořím vás na cestě osobního rozvoje a nalezení smyslu života.

Proč jsem se rozhodla, že se budu věnovat práci s lidmi a alternativním metodám? S lidmi, které trápí nějaký problém, se kterým si nedokážou sami poradit a vypořádat se s ním. Problém, který za sebou táhnou jako balvan a tíží jejich mysl i srdce. Ten, který nám brání se radovat ze života a vidět možnosti a hojnost, které máme.

Jsem speciální pedagog a věnovala jsem se dlouho pouze své profesi. Ale stále jsme měla pocit, že je třeba doplnit jiné metody, možnosti, jak řešit určité problémy. A proto jsem se od roku 2011 jsem se začala zabývat osobním rozvojem. Prošla jsem různými druhy vzdělání od reiki, aromaterapie, malování mandal, semináři zaměřenými na meditační techniky, vztahy, ženský cyklus, techniky ONT a TEM, výcvik ženských kruhů a Bachových esencí a mnoha a mnoha dalšími.

A nyní bych chtěla svoje znalosti a dovednosti, ale i zkušenosti poskytnout dál těm, kterým pomohou na jejich cestě životem.

Co je mým záměrem?

Poskytnout jiné formy vypořádání se s problémy nebo traumaty.
Naučit jinak reagovat na stresové situace.
Změnit navyklé nevyhovující vzorce chování a reagování.
Podpořit při hledání nové životní cesty a při rozhodování se ke změnám.
Vyjasnění aktuální situace, tíživého problému, nalezení adekvátního řešení.
Uvolnění a pročištění energie.
Práce s tělem, naučení se vnímat jeho potřeby a uvedení do souladu.
Dále podpora ženské energie, setkání a sílení.

Kdo jsou moji klienti?

  • lidé řešící osobní problémy (stres, napětí), vztahy, potřebu změny v životě a nalezení harmonie i rovnováhy, změnu přejatých nevhodných vzorců chování, relaxace, pročištění energie (únava), meditace

  • děti (problémové chování, úzkosti, náhlé změny v chování, únava, roztěkanost)

  • ženy (ženské kruhy, cykly)

  • zvířata (Bachovy esence)

vokounovakrepcikova

Anebo mi jednoduše napište prostřednictvím webového formuláře a já vám odpovím.