Důsledky stresu

Reakce na stres je taková, že tělo vylučuje více adrenalinu a kortizolu do krve. Následkem může být zvýšená a trvalá unavenost, pocit vyčerpanosti, úzkosti a deprese. Dále i různé poruchy jako např. poruchy trávení, spánku, tlaku, srdeční činnosti, infekční nemoci, bolesti hlavy, žaludku, zad, apod. Častost stresu ovlivňuje i možnost návratu těla zpět do klidu a vyrovnanosti. Může se stát, že tělo začne reagovat stálým napětím, protože je připraveno reagovat na další ohrožení v podobě stresu.

Pokud se stres objevuje v menší míře a krátkém čase, může dokonce zapříčinit vyšší výkon. Jestliže se však projeví vysoký nátlak, který je dlouhodobý, vzniká stres a nižší výkon.

Důsledky silně ovlivňují chování a to v jeho reakcích, často se objevují jako pesimismus, neschopnost koncentrace, negativismus, podezíravost, podrážděnost, nestálost, pocit nudy, pocit strachu, snížení motivace. Projevuje se i fyzickými změnami jako je oslabení imunity.

V zaměstnání se stres projevuje tím, že výkony nejsou odpovídající požadavkům. Mizí energie, nadhled, flexibilita, ale i kreativita. Důležitý je i vliv na kvalitu vykonané práce, která již není taková co dříve a rovněž se zvyšuje chybovost. Problémy se objevují i v dodržování termínů. Zvyšuje se počet nemocnosti, úrazů, ale i fluktuace a různých konfliktů na pracovišti.

Vzájemným řešením může být: vyjednávání, konfrontace, vyhnutí se konfliktu. Vyjednáváním lze dojít ke kompromisu a uspokojení alespoň z části požadavků obou stran. Konfrontace umožňuje prosazení názoru, rychlé řešení, pročištění klima. Rizikem je ale poškození vztahů, napjaté a negativní emoce. Vyhnutím konfliktu lze získat čas, ale mohou vzniknout další navazující konflikty.

Důsledkem stresu v zaměstnání může být i vliv na osobní život a naopak. Po práci člověk pospíchá domů, kde ho čekají zase nové úkoly a povinnosti. Často přehnaně plánuje svůj volný čas a nemyslí na odpočinek. Doma je nervózní a unavený, přenáší to na ostatní členy rodiny. I o víkendu, kdy cítí, že je čas na odpočinek ohraničený, musí splnit povinnosti, vše co nestíhá v běžném týdnu. Chce si užít volno, plánuje aktivity, nutí rodinu do sdílení vlastních aktivit. Tím si vlastně způsobuje další stres. Stejný problém se objevuje v době dovolené, rodina je schopná fungovat za běžného provozu, ale v době volna již ne.

Dalším důsledkem stresu může být frustrace. Frustrace vzniká na základě nějaké překážky, která brání v uspokojování potřeb. Tato překážka může být vnější, např. nějaké znevýhodnění – ekonomické, sociální, neshody, apod. Nebo vnitřní, např. negativně laděný vztah, konflikty, zdravotní znevýhodnění, vnitřní rozpory, aj. Každý jedinec má jinou odolnost na frustraci a jinak na ní reaguje. Záleží vždy na zkušenosti, osobnostních rysech, aktuálních podmínkách a sociálních kontaktech.

Následkem frustrace může být deprivace. Tzn. dlouhodobé neuspokojování potřeb fyzických nebo psychických. Deprivace může být citová, sociální, psychická, biologická, senzorická, motorická.

Není třeba v této situaci zůstávat, když máte možnost to začít dělat jinak. Stres je startovacím můstkem k dalším daleko závažnějším problémům. Takže je ten pravý čas to změnit.

Tématem stresu se zabývám již mnoho let. V době studia na vysoké škole jsem psala diplomovou práci na téma Stres, deprese a syndrom vyhoření. Studovala jsem na základě mnoha písemných pramenů vydávaných odborníky, dále absolvovala mnoho kurzů a seminářů, např. dvouletý pod katedrou psychologie Stres a jeho možnosti zvládání.


Pokud si se stresem nevíte rady, doporučím vám si stáhnout ZDARMA tento e-book nebo se začít věnovat uvolňujícím technikám jako je např. meditace. Jak na to najdete v on-line programu Čistá mysl. Jestli cítíte, že jdou vaše problémy do hloubky a nevíte si s tím sami rady, doporučuji léčení pomocí Theta Healing.

Nyní je tu pro vás i nový online program Jak nevyhořet a začít si život užívat.

V mé poradně se často setkávám s klienty, kteří řeší stejný problém jako vy. Příliš práce, málo volného času, vyčerpání, ztrácí kontakt se známými, ale i s rodinou. Mnohdy se v tom cítí být sami. Neví, jak z toho ven. Právě jste na rozcestí a je na čase se pořádně rozhlédnout, jaké máte možnosti. Zda chcete pokračovat v tzv. „smrádku, ale teplíčku“, který vás sice unavuje, drtí a ničí, ale znáte to tam moc dobře. A nebo vykročte na tu pravou cestu.

Vokounová Krepčíková Miroslava
Mým posláním, je pomáhat lidem v náročných životních situacích. Díky mým dlouholetým zkušenostem v osobním poradenství se již mnoho lidí posunulo dál a oprostilo se od toho, co je tížilo. Učím lidi, jak získat sílu a motivaci, vyřešit své problémy, protože jsem expert a vím, jak na to. Baví mě stále hledat a vytvářet nové možnosti, jak úspěšně najít tu pravou cestu na jejich životním rozcestí. Můj příběh si přečtěte tady :
Komentáře