Příčiny vzniku stresu v našem životě

Vznik stresu může být důsledkem působení vnitřního stavu fyzického (kdy jedince ovlivňuje nemoc nebo nějaká bolest či omezení), psychického (aktuální nebo dlouhodobé vyladění, labilita či stabilita osobnosti, apod.). Dále také vnějšího stavu nebo situace, ve které se nachází (zázemí, finanční situace, nároky okolí, situace v rodině nebo zaměstnání, apod.).

Stresová situace může být krátkodobá, např. rozbité auto, neúspěch u zkoušky, zmeškání vlaku, apod. Nebo dlouhodobáchronická, např. nemoc, ztráta zaměstnání, problémy s bydlením, nemožnost splácení půjčky, pracovní přetížení, nevyhovující pracovní prostředí, aj. Dále může být akutní, po prožití silně traumatizující události jako je např. autonehoda, přepadení, oloupení a tím může dojít ke vzniku tzv. posttraumatického stresového syndromu. To je trvalý úzkostný stav, kdy může docházet k poruchám spánku a znovuprožívání situace ve vzpomínkách doplňující nepřiměřenými reakcemi na určité situace.

Příčinou vzniku stresu nemusí být nutně jen velké vytížení, mnoho povinností, spěch a málo volného času.

Ale i naopak nuda, nízká motivace k činnostem, méně úkolů v zaměstnání. V tom případě se snižuje koncentrace, dostavuje se ospalost, klesá motivace k výkonu jednotlivých činností. Příčin, které způsobují stres je mnoho. Záleží vždy na individualitě daného jedince a jeho předpokladech. Na vrozené emotivitě, která, když je zvýšená snižuje odolnost proti stresu.

Příčinou právě může být rovněž i mnoho pozitivních nabídek a možností, z kterých musí být vybraná jedna nebo víc. Vzniká časová tíseň, tlak na rozhodovací složku a tím i stres. Dále i pocity úzkosti, nízké sebevědomí, pocity viny, jak vlastní, tak i vnucené okolím. Rovněž pocit strachu z neúspěchu nebo ohrožení.

Podstatnou je také rodina a přátelé, kteří jsou oporou. Ti napomáhají zvládat stres daleko lépe. Nebo také naopak mají vysoké nároky a zahrnují mnoha požadavky.

Dejte si chvíli pro sebe, zavnímejte, jak se cítíte. Co vám za poslední dny nejvíce vzalo energii a proč jste se cítili vyčerpaní. Co bylo to, co vás přivedlo do stresu? Byla to událost, prožitek nebo někdo, s kým se necítíte ve své kůži?

A jak je to se stresem v zaměstnání?

V rámci zaměstnání jsou stresory např. čas, tlak na výkon, nadměrné množství práce, vysoká zodpovědnost, nevyjasněné pravomoci, kariéra, kontakt s lidmi, nezaměstnanost, pocit bezmoci, dlouhodobý tlak, aj.

Podle Freje prožívají pracující jako nejvíce stresový den pondělí ráno a v době, kdy mají nejvíce energie, tj. mezi desátou a čtrnáctou hodinou, se u nich objevuje podráždění a netrpělivost (FREJ, D. : Stres. Praha : Triton, 2004. ISBN 80-7254-578-7).

Konflikt lze také uvést jako stresovou situaci, pokud je zaměřený na útok proti druhé osobě a většinou znamená stres. Zaměstnavateli by mělo jít o to, aby na pracovišti bylo příjemné klima a veškeré neshody mezi pracovníky se vyřešily. Neshody mohou vzniknout i neznalostí náplně práce, překrýváním jednotlivých činností apod.

Strach z nezaměstnanosti může být také příčinou vzniku stresu. Často je to v případě, kdy si jedinec není jist se svou pracovní pozicí nebo zda se nebude rušit pracovní místo. Bojí se, že přijde někdo nový nebo mladší s jinými možnostmi a vzděláním, apod. Ztráta zaměstnání znamená pro člověka změnu v oblasti financí, denního režimu, vzniká nedostatek životní náplně a možnosti seberealizace. Rovněž ztrácí svojí sociální roli a s ní i status zaměstnaného. Důsledkem je znehodnocení vlastní osoby. Společnost na něj nahlíží jako na neschopného a líného. Někdy může dojít i k tzv. naučené bezmocnosti, kdy vznikne silná apatie, nechuť ke změnám a pocitu, že daná situace nelze změnit.

Pokud již dojde k propuštění, existuje mnoho možností, jak svému zaměstnanci pomoci. Zaměstnavatel může vypracovat vhodné doporučení, kontaktovat konkurenční firmu, poskytnout právní poradenství, kontakty na personální agenturu, poskytnout odstupné či uhradit rekvalifikační kurz. V každém případě je důležité zaměstnanci vše vhodně sdělit, podpořit jej a umožnit jeho důstojný odchod z organizace.


Tématem stresu se zabývám již mnoho let. V době studia na vysoké škole jsem psala diplomovou práci na téma Stres, deprese a syndrom vyhoření. Studovala jsem na základě mnoha písemných pramenů vydávaných odborníky, dále absolvovala mnoho kurzů a seminářů, např. dvouletý pod katedrou psychologie Stres a jeho možnosti zvládání.


Pokud si se stresem nevíte rady, doporučím vám si stáhnout ZDARMA tento e-book nebo se začít věnovat uvolňujícím technikám jako je např. meditace. Jak na to najdete v on-line programu Čistá mysl. Jestli cítíte, že jdou vaše problémy do hloubky a nevíte si s tím sami rady, doporučuji léčení pomocí Theta Healing.

Nyní je tu pro vás i nový online program Jak nevyhořet a začít si život užívat.

V mé poradně se často setkávám s klienty, kteří řeší stejný problém jako vy. Příliš práce, málo volného času, vyčerpání, ztrácí kontakt se známými, ale i s rodinou. Mnohdy se v tom cítí být sami. Neví, jak z toho ven. Právě jste na rozcestí a je na čase se pořádně rozhlédnout, jaké máte možnosti. Zda chcete pokračovat v tzv. „smrádku, ale teplíčku“, který vás sice unavuje, drtí a ničí, ale znáte to tam moc dobře. A nebo vykročte na tu pravou cestu.

Vokounová Krepčíková Miroslava
Mým posláním, je pomáhat lidem v náročných životních situacích. Díky mým dlouholetým zkušenostem v osobním poradenství se již mnoho lidí posunulo dál a oprostilo se od toho, co je tížilo. Učím lidi, jak získat sílu a motivaci, vyřešit své problémy, protože jsem expert a vím, jak na to. Baví mě stále hledat a vytvářet nové možnosti, jak úspěšně najít tu pravou cestu na jejich životním rozcestí. Můj příběh si přečtěte tady :
Komentáře