Stres, deprese a syndrom vyhoření a jejich vliv

V tomto článku se společně obecně podíváme na působení stresu, deprese a syndromu vyhoření v práci.

Stres

Stres je většinou důsledkem působení vlivu okolí, může být následkem určité krizové situace např. nemoci, úmrtí blízké osoby, nadmíry úkolů, časového presu, pracovního přetížení. Dochází k nervozitě, zapomínání, špatné koncentraci, únavě, přetížení. Dlouhodobý stres může přejít k frustraci, což je dlouhodobé neuspokojování potřeb, nebo deprivaci, tj. nedostatek podnětů, či depresi.

V případě, že člověk přichází do zaměstnání a jeho mysl plní osobní problémy týkající se dětí, partnerského vztahu, rodičů, zdraví, aj. jeho výkon je poté nesoustředěný, často chybuje, objevuje se nervozita, konflikty se spolupracovníky, snižuje se výkonnost.

Stres vznikající ze zaměstnání může být zapříčiněn nadmírou pracovních úkolů, nedostačujícím zaučením a poučením o náplni pozice, nevhodnými pracovními podmínkami. Všechny tyto příčiny mohou způsobit stres, který opětovně působí na jedince a tak vznikají důsledky již výše uvedené.

Ekonomický stres vede k tomu, aby jedinec zůstával na pracovní pozici, která je pro něj nevyhovující nebo příliš namáhavá, neodpovídající jeho zdravotnímu stavu, vzdělání nebo pracuje na více úvazcích proto, aby měl šanci zabezpečit rodinu nebo uspokojit potřeby. V současné době je ekonomická situace velice napjatá, zvyšují se ceny spotřebního koše, služeb, DPH, aj. V tomto případě může docházet k demotivaci, neodvádění dostatečně kvalitní práce, narušování kolektivu nadměrným řečněním, zabývání se jinými činnostmi než pracovními. Mnohdy jde o vyplnění času, na prvním místě je výdělek.

Deprese

Deprese je vlastně ztráta smyslu života, snížení sebedůvěry, rozkolísání nálady, negativistické myšlenky. Aktivita se velice snižuje, iniciativa je v podstatě nevýrazná nebo žádná. Tělesné důsledky tohoto stavu také silně ovlivňují pracovní výkon. Únava, vyčerpání, pocit tíhy, problémy se spánkem a trávením. Ale i kognitivní omezení – např. v koncentraci, myšlení, apod. Myšlenky se stále zaměřují na stejné téma, nejsou schopné udržet pozornost u pracovní činnosti. Jednání člověka je spíše pasivní, během dne většinou posedává a nevykonává žádnou činnost. Veškeré zájmy mizí.

Aby jedinec mohl vykonávat nějakou pracovní činnost, musí vyvinout nezměrné úsilí. Cítí se tolik unaven, že má pocit, že se nemůže ani zvednout, aby cokoliv udělal. Pokud to zvládne, může tuto aktivitu doprovázet úzkost, rozrušení a nervozita.

Jako problematický cítí i kontakt s kolegy v zaměstnání. Vliv na to má snížená sebedůvěra a pocit nedostačivosti, nadměrná únava, kdy i komunikace je vysilující. Mnohdy se kontaktu vyhýbá, jindy je zase jeho chování příčinou hádek a konfliktů. Spolupráce v tomto stavu je tak víceméně nulová. Myšlenky se točí v bludném kruhu a konstruktivní řešení zadaných pracovních problémů se nedostavuje.

Důležité je ovšem uvést, že záleží na diagnostice a stavu jedince, v kterém se nachází. Je samozřejmé, že pokud se člověk nachází ve stavu takové deprese, že není schopen vykonávat žádnou činnost a pouze sedí nebo leží, není možné, aby se dostavil do zaměstnání. V těchto případech je velice těžké udržet si pracovní místo a důsledkem tohoto chování může být jeho ztráta. V lehčích případech dokáže běžně fungovat, ale z chování se vytrácí motivace, nadšení, radost z dobře vykonaného úkolu, touha po komunikaci a spolupráci, což může odvádět spolupracovníky od kontaktu, povzbuzení a podpory daného člověka.

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření mohou způsobovat osobní nebo pracovní důvody. „Vyhořet“ lze díky neúspěšným vztahům, péčí o rodinu, nemocného nebo postiženého člena. Takový člověk se může naopak angažovat více v zaměstnání v případě, že je v rodině neúspěšný, neoblíbený nebo opomíjený a potřebuje se někde uplatnit. Je aktivní, vstřícný, doufá v úspěch, je vděčný za ocenění jeho úspěchů, tím se mu zvyšuje sebevědomí a motivace pro další práci. Ovšem pokud je v poslední fázi vyhoření nastupuje absolutní únava, demotivace, zvýšená nemocnost, napětí a úzkostnost.

Pokud syndrom vyhoření plyne ze zaměstnání, náplně profese, má silný vliv i na pracovní výkon. V zaměstnání dochází důsledkem syndromu vyhoření ke snižování kvality práce, péče o klienty nebo i o chybovost, zvýšenou úrazovost, dále i fluktuenci a následně zaučování nových pracovníků. To znamená vyšší výdaje v oblasti ekonomiky. Jde vlastně o nerovnováhu mezi očekáváním profesním, ideálním a skutečným.

K syndromu vyhoření také může docházet v důsledku profese např. u pomáhajících profesí, kde člověk pracuje s lidmi, jejich osudem a úskalími, které je provázejí. Mnohdy řeší velice těžké problémy a doprovází v nich klienta krok po kroku. Situace, v kterých se nachází, jsou velice těžké na to, aby pomáhající dokázal za svou prací „zavřít dveře“ a neodnášel si problémy k řešení domů. Mezi pomáhající profese lze zařadit lékaře, psychology, hasiče, policisty, sociální pracovníky, aj.

V těchto případech může také docházet i k opačnému případu a to, že si pracovník projektuje vlastní pocity do klienta. Myslí si, že přesně ví, jak se cítí a že přesně ví, co by měl udělat. Přestává být průvodcem na jeho cestě k řešení problémů a sebepoznání, ale direktivně přikazuje, co je třeba vykonat. Dalším příkladem pracovníka může být ten, co si díky své profesi kompenzuje nízké sebevědomí nebo pocity zachránce, kterého uspokojuje obdiv ostatních. U těchto lidí také často dochází k syndromu vyhoření, protože nedochází k dlouhodobému uspokojení těchto potřeb. (SCHMIDBAUER, W.: Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-369-7).

Tématem stresu se zabývám již mnoho let. V době studia na vysoké škole jsem psala diplomovou práci na téma Stres, deprese a syndrom vyhoření. Studovala jsem na základě mnoha písemných pramenů vydávaných odborníky, dále absolvovala mnoho kurzů a seminářů, např. dvouletý pod katedrou psychologie Stres a jeho možnosti zvládání.


Pokud si se stresem nevíte rady, doporučím vám si stáhnout ZDARMA tento e-book nebo se začít věnovat uvolňujícím technikám jako je např. meditace. Jak na to najdete v on-line programu Čistá mysl. Jestli cítíte, že jdou vaše problémy do hloubky a nevíte si s tím sami rady, doporučuji léčení pomocí Theta Healing.

Nyní je tu pro vás i nový online program Jak nevyhořet a začít si život užívat.

V mé poradně se často setkávám s klienty, kteří řeší stejný problém jako vy. Příliš práce, málo volného času, vyčerpání, ztrácí kontakt se známými, ale i s rodinou. Mnohdy se v tom cítí být sami. Neví, jak z toho ven. Právě jste na rozcestí a je na čase se pořádně rozhlédnout, jaké máte možnosti. Zda chcete pokračovat v tzv. „smrádku, ale teplíčku“, který vás sice unavuje, drtí a ničí, ale znáte to tam moc dobře. A nebo vykročte na tu pravou cestu.

Vokounová Krepčíková Miroslava
Mým posláním, je pomáhat lidem v náročných životních situacích. Díky mým dlouholetým zkušenostem v osobním poradenství se již mnoho lidí posunulo dál a oprostilo se od toho, co je tížilo. Učím lidi, jak získat sílu a motivaci, vyřešit své problémy, protože jsem expert a vím, jak na to. Baví mě stále hledat a vytvářet nové možnosti, jak úspěšně najít tu pravou cestu na jejich životním rozcestí. Můj příběh si přečtěte tady :
Komentáře