Stres kolem nás aneb poznám ho?

V současné době se stres vyskytuje všude okolo nás. Setkáváme se s ním každý den. Buď ho pociťujeme sami nebo jej vidíme u ostatních, jak jím trpí. V podstatě se dá říci, že je i moderní říkat: „Já jsem ve stresu“, protože si mnohý myslí, že tím si ho budou ostatní vážit a myslet si, kolik činností dokáže zvládnout. Ovšem mnohdy tomu tak není. I v médiích se stres také často objevuje, nabízí různé přípravky, které mohou tuto situaci změnit jako všemocný lék, který bohužel není lepším řešením než odstranění příčiny. A touto propagací nastává to, že pokud se někdo ve stresu opravdu nachází, nikdo tomu nevěnuje pozornost, protože je to přeci běžné. Tito lidé spíše ani o své situaci nemluví, a proto ani nemohou najít nikdo, kdo by jim nějakým způsobem mohl pomoci, pokud sám nevyhledá odbornou pomoc.

O stresu lze říci, že je vlastně pro člověka zátěží. Vzniká na základě stresorů, což jsou podněty, které vedou ke stresu. Tyto podněty jsou vnitřní, kdy jedinec cítí určitou nespokojenost sám se sebou nebo s ostatními lidmi či s prostředím, ve kterém žije, a vnější, to pociťuje jako jakýsi tlak okolí na jeho výkon, chování, apod. Stres může být např. nedostatek času, nadměrná touha po dokonalém splnění a soustředění na určitou činnost, náročný úkol, nečekaná změna, konflikt, mnoho problémů najednou, nedostatek informací, nemoc, apod.

V těchto situacích často následuje pocit energie, která se později mění na základě dlouhodobosti a intenzity stresu v nižší nebo naopak vyšší. Velmi podstatným faktorem je schopnost jedince tlak snášet a zvládat. Záleží také na počtu působících stresorů, na jejich síle, na zkušenostech a dispozic k jejich zvládání.

Stres se dělí na tři fáze:

1. poplachová fáze – obranné mechanismy se mobilizují, zvyšuje se činnost sympatického nervového systému, srdeční činnosti, dýchání, adrenalinu, který se ve větším množství dostává do krve. Do krve se dostávají i jiné hormony a to např. kortizon, noradrenalin, aldosteron. Vytváří se větší množství inzulinu a tím se prokrvují buňky, které jsou přístupné pro přijetí energie. Snižuje se počet endorfinů a dochází tak ke snižování vjemu bolesti.

2. rezistentní fáze – podstatným činitelem je síla a doba trvání stresoru. Působí negativně na organismus, např. na imunitu, žaludek, srdce, tlak, dýchání apod. Tělo se začíná adaptovat na stres.

3. fáze vyčerpání – parasympatikus se stává výkonnějším a systém se začíná hroutit.(CUNGI, CH. : Jak zvládat stres. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-465-6)

Stres dále můžeme dělit na eustres a distres:

▪ Eustres, jde o zpracovávání silných pozitivních prožitků nebo také mnoha příležitostí, po kterých jedinec touží doprovázených napětím a vzrušením. Rovněž také kvalitativně ovlivňuje výkon.

▪ Distres je subjektivní pocit ohrožení nebo negativních prožitků. Jeho projevem mohou být úzkosti, vztek, strach. Projevuje se často v doprovodu frustrace a nadměrné zátěže. Jako následek mohou vzniknout různá onemocnění.

První znaky stresu jsou psychické příznaky jako je např. neklid, plačtivost, nervozita, zmatenost, pocit časové tísně, nízké sebevědomí, netrpělivost, úzkostnost, agresivita. Fyzickými příznaky jsou únava, zvýšený krevní tlak, nechuť k jídlu, bolesti žaludku, zad, očí, hlavy, nesoustředěnost, problémy s usínáním a dýcháním.

(WILSON, P.: Základní kniha relaxačních technik. 1.vyd. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-274-1)

Tématem stresu se zabývám již mnoho let. V době studia na vysoké škole jsem psala diplomovou práci na téma Stres, deprese a syndrom vyhoření. Studovala jsem na základě mnoha písemných pramenů vydávaných odborníky, dále absolvovala mnoho kurzů a seminářů, např. dvouletý pod katedrou psychologie Stres a jeho možnosti zvládání.

Pokud si se stresem nevíte rady, doporučím vám si stáhnout ZDARMA tento e-book nebo se začít věnovat uvolňujícím technikám jako je např.meditace. Jak na to najdete v on-line programu Čistá mysl. Jestli cítíte, že jdou vaše problémy do hloubky a nevíte si s tím sami rady, doporučuji léčení pomocí Theta Healing.

Nyní je tu pro vás i nový online program Jak nevyhořet a začít si život užívat.

V mé poradně se často setkávám s klienty, kteří řeší stejný problém jako vy. Příliš práce, málo volného času, vyčerpání, ztrácí kontakt se známými, ale i s rodinou. Mnohdy se v tom cítí být sami. Neví, jak z toho ven. Právě jste na rozcestí a je na čase se pořádně rozhlédnout, jaké máte možnosti. Zda chcete pokračovat v tzv. „smrádku, ale teplíčku“, který vás sice unavuje, drtí a ničí, ale znáte to tam moc dobře. A nebo vykročte na tu pravou cestu.

Vokounová Krepčíková Miroslava
Mým posláním, je pomáhat lidem v náročných životních situacích. Díky mým dlouholetým zkušenostem v osobním poradenství se již mnoho lidí posunulo dál a oprostilo se od toho, co je tížilo. Učím lidi, jak získat sílu a motivaci, vyřešit své problémy, protože jsem expert a vím, jak na to. Baví mě stále hledat a vytvářet nové možnosti, jak úspěšně najít tu pravou cestu na jejich životním rozcestí. Můj příběh si přečtěte tady :
Komentáře