Velikonoce – Ostara

Možná vás při vzpomínce na pomlázku začne svrbět pozadí jako mě… Také jste v dětství chodily do určité doby koledovat než vás začali kluci honit a brát vám vykoledovaná vajíčka?

Během těchto svátků pleteme pomlázky, barvíme vajíčka, pečeme mazance a beránky.

Je to mnohaletou tradicí, kdy symbolem mužů je pomlázka a žen vajíčka jako symbol plodnosti a tvořivosti. Vajíčka jsou také zároveň symbolem navracejícího slunce v podobě obsahujícího žloutku. Ale také nový život.

Dalším zvykem bývá vysévání prvních semen pro zajištění plodnosti během roku, jak fyzické, tak i kreativity a naplňování vizí.

Během této doby a jarní rovnodennosti se vynáší Morana a háže se do vody její slaměná loutka, aby mohlo přijít jaro a ona se vrátila po řece zpátky do své říše v podsvětí. V tu dobu přichází její sestra Vesna, která vtančí na louky a pod jejíma nohama vyrůstá tráva a rozkvétají květy. Ona přináší do našich životů oheň a více slunce. Ve stromech se více rozproudí míza, ale  i v lidech a zvířatech.

První jarní bouřky přichází, když se Perun zadívá do jejích nádherných očí. Obejme jí a vypadne mu z rukou jeho kopí. Ale samozřejmě i pomlázka svým šviháním připomíná jarní blesky a čerstvě vyrašené proutky omlazují svojí energií.

Vesna se zároveň stará o studánky a pramínky, které omlazují a přinášejí energii do našich životů.

Rituály spjaté s jarem:

  • koupání ve vodě v jezerech, řekách; omývání v potocích a u studánek a jejich čištění; chůze v rose
  • barvení vajíček jako symbol plodnosti a tvořivosti
  • vysévání semínek pro zajištění plodnosti a výživy
  • pletení pomlázky z mladých vrbových větviček pro omlazení a vitalitu
  • velikonoční ohně : popel a uhlíky z nich měly magickou moc – ochraňovaly
    dům před požárem, pole před kroupami, povodněmi a dalšími pohromami

 V tuto dobu je důležité si i připomenout historii, ze které tato tradice vychází a zároveň se vydat nabít na energetická místa a nebo si jen sednout na sluníčko a přijmout jeho energii. Ale také si uvědomit, co chceme v našich životech zasít, nechat vyrůst a podpořit.

Vokounová Krepčíková Miroslava
Mým posláním, je pomáhat lidem v náročných životních situacích. Díky mým dlouholetým zkušenostem v osobním poradenství se již mnoho lidí posunulo dál a oprostilo se od toho, co je tížilo. Učím lidi, jak získat sílu a motivaci, vyřešit své problémy, protože jsem expert a vím, jak na to. Baví mě stále hledat a vytvářet nové možnosti, jak úspěšně najít tu pravou cestu na jejich životním rozcestí. Můj příběh si přečtěte tady :
Komentáře